Repàs escolar

suport escolar Casal Popular de CastellóCLASSES GRATUÏTES DE REPÀS ESCOLAR

 

El Casal Popular de Castelló desenvolupa un ampli ventall d’activitats socials destinades a la millora de les condicions del veïnat i a teixir relacions de convivència que, a llarg plaç, contribuïsquen a crear una societat més justa.
Per partir d’una igualtat d’oportunitats real és imprescindible, entre d’altres coses, que des de l’etapa escolar es reconega i pose solució a les necessitats educatives dels xiquets i xiquetes.
Una de les mancances que hem detectat al barri és la dificultat de les famílies per desenvolupar un correcte acompanyament acadèmic de les seues filles i fills. Obstacle produït per diversos factors, com ara són, la incompatibilitat d’horaris per la càrrega laboral, el desconeixement de les matèries impartides o la manca de recursos econòmics.
És per això que l’assemblea del Casal Popular de Castelló ha engegat el projecte de voluntariat docent. Amb el suport de les persones implicades es desenvoluparan classes gratuïtes de repàs escolar a les nostres instal·lacions, que compten d’una còmoda oficina amb material escolar fungible i ordinadors amb connexió a internet. Les voluntàries ajudaran a les xiquetes i xiquets en l’adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi. Les activitats poden ser practicar la lectura en veu alta, la comprensió lectora, la resolució de problemes matemàtics, ajudar a fer els deures de l’escola o d’altres tasques que puguen sorgir.
La comissió valorarà les propostes de voluntariat docent i intentarà incrementar el nombre d’ofertes educatives anunciant el programa a la universitat i altres centres relacionats amb l’educació, la cultura i la llengua.

Aquests són els objectius del repàs escolar:
– Induir a la motivació per l’estudi i l’esforç personal.
– Implicar les famílies en els estudis dels infants.
– Adquirir hàbits i tècniques d’estudi en l’alumnat.
– Fomentar l’interès per la cultura i la llengua.
– Respecte als altres i aprendre a viure en col·lectivitat.

Raons per les quals optar pel repàs escolar voluntari:
– Estudiar amb professorat apassionat i desinteressat.
– Tindre temps per repassar les lliçons sense cap pressió.
– Tractar amb professorat divers per provar diverses metodologies.
– Optar a un necessari i valuós suport gratuït.

El voluntariat que necessitem per al repàs escolar:
– Persones amb capacitat d’impartir classes de suport escolar a alumnes de primària o secundària.
– Persones entusiastes i amb facilitat per a la resolució de problemes.
– Persones que treballen resolutivament en equip.
– Persones responsables amb esperit analític i crític.
– No cal limitar-se a un horari concret, qualsevol moment de la setmana que la voluntària o voluntari tinguen disponible s’oferirà per a ser aprofitat per algun alumne.

 

alumneSi eres una persona interessada en rebre classes de repàs escolar contacta amb nosaltres:
– tots els dimarts a les 20:00
– casalpopulardecastello@gmail.com

 

 

 

mestreSi eres una persona interessada en impartir classes de repàs escolar contacta amb nosaltres:
– tots els dimarts a les 20:00
– casalpopulardecastello@gmail.com

 

 

 

Instruïu-vos, perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència. Emocioneu-vos, perquè necessitarem tot el nostre entusiasme. I organitzeu-vos, perquè necessitarem tota la nostra força.”
Antonio Gramsci

Casal Popular de Castelló