Casal Popular de Castelló

Casal Popular de Castelló 2004 carrer Jordi Joan, 37 Castelló de la Plana

Primera ubicació del Casal Popular de Castelló.
Del 2004 al 2007.
Al carrer Jordi Joan, 37 de Castelló de la Plana.

 

Casal Popular de Castelló 2007 carrer d'Amunt, 167 Castelló de la Plana

Segona ubicació del Casal Popular de Castelló.
Del 2007 al 2016.
Al carrer d’Amunt, 167 de Castelló de la Plana.

 

 

 

Casal Popular de Castelló 2016 ronda Magdalena, 91 Castelló de la Plana

Tercera ubicació del Casal Popular de Castelló.
Del 2016 fins l’actualitat.
A la ronda Magdalena, 91 de Castelló de la Plana.

 

 

El Casal és, sobretot, un espai per compartir experiències, per fer debat, per construir vincle i teixit social, per facilitar el treball polític de base; un espai on l’assemblearisme i l’autogestió estan al servei de la construcció d’una nova forma de fer les coses basada en la igualtat. Algunes de les activitats són: xerrades, concerts, cicles de cinema, debats, tertúlies, presentacions de llibres o tallers.

Què és?

El Casal Popular de Castelló és un centre social autogestionat on conviuen diferents col·lectius i individualitats que comparteixen espai, recursos i pensament. Algunes de les activitats són: xerrades, concerts, cicles de cinema, debats, tertúlies, presentacions de llibres o tallers.
El Casal és, sobretot, un espai per compartir experiències, per fer debat, per construir vincle i teixit social, per facilitar el treball polític de base; un espai on l’assemblearisme i l’autogestió estan al servei de la construcció d’una nova forma de fer les coses basada en la igualtat.

Com es gestiona?

Una assemblea setmanal i oberta es reuneix els dimarts a les 20:00, on es parla de gestió, activitats i assumptes/accions polítiques. Les propostes d’activitats sempre són benvingudes, tant si venen de gent associada com de gent que no ho està, però han de ser aprovades l’assemblea.
El projecte es manté econòmicament sobretot a partir de les quotes dels socis i sòcies, i mitjançant l’organització d’activitats per a l’autogestió, cosa que ens permet mantindre la nostra independència crítica.
El Casal és, per tant, un espai assembleari i autogestionat. Formar part d’aquest projecte suposa participar d’una dinàmica de funcionament basada en la corresponsabilitat i l’horitzontalitat entre les persones. La presa de decisions, l’assumpció de responsabilitats, el manteniment de l’espai, etc. és feina de totes.

 

Reflexions pels 10 anys de Casal: 1ª part

Reflexions pels 10 anys de Casal: 2ª part

Anuncis