Casal Popular de Castelló

Casal Popular de Castelló 2004 carrer Jordi Joan, 37 Castelló de la PlanaPrimera ubicació del Casal Popular de Castelló
del 2004 al 2007
carrer Jordi Joan, 37 – Castelló de la Plana

 

Casal Popular de Castelló 2007 carrer d'Amunt, 167 Castelló de la PlanaSegona ubicació del Casal Popular de Castelló
del 2007 al 2016
carrer d’Amunt, 167 – Castelló de la Plana

 

 

Casal Popular de Castelló 2016 ronda Magdalena, 91 Castelló de la PlanaTercera ubicació del Casal Popular de Castelló
del 2016 fins l’actualitat
ronda Magdalena, 91 – Castelló de la Plana

 

Què és?

El Casal Popular de Castelló és un centre social autogestionat on conviuen diferents col·lectius i individualitats que comparteixen espai, recursos i pensament. Algunes de les activitats són: xerrades, concerts, cicles de cinema, debats, tertúlies, presentacions de llibres o tallers.
El Casal és, sobretot, un espai per compartir experiències, per fer debat, per construir vincle i teixit social, per facilitar el treball polític de base; un espai on l’assemblearisme i l’autogestió estan al servei de la construcció d’una nova forma de fer les coses basada en la igualtat.

Com es gestiona?

Una assemblea setmanal i oberta es reuneix els dimarts a les 20:00, on es parla de gestió interna, activitats i assumptes/accions polítiques. Les propostes d’activitats sempre són benvingudes, tant si venen de gent associada com de gent que no ho està, però han de ser aprovades a l’assemblea.
El projecte es manté econòmicament a partir de les quotes de les sòcies i socis, i mitjançant l’organització d’activitats per a l’autogestió, cosa que ens permet mantindre la nostra independència crítica. És a dir, és tracta d’una iniciativa totalment autogestionada, al marge de les subvencions i partits polítics institucionals.

El local on ens hi trobem actualment és un antic taller amb habitatge adherit que fa dècades que romanen sense ús en mans del Banc Sabadell per mitjà de la seua immobiliària, Solvia. Les característiques de l’espai i sobretot la consciència d’estar recuperant per al poble un edifici de les urpes de l’especulació urbanística, són el que ens va motivar a triar la via de l’ocupació i no la del lloguer. Amb aquest edifici esperem ser el punt de trobada dels moviments socials de Castelló de la Plana i concretament de la Guinea, un dels barris més castigats per la precarietat de la nostra ciutat.

El Centre Social Ocupat és un crit de lluita contra sistema econòmic capitalista, que ens obliga a dedicar la major part del nostre sou a pagar un sostre. És un acte d’insubmissió contra la lògica del sistema, que tot ho converteix en mercaderia. És un acte de ruptura a l’oferta i la demanda, és un espai oposat al canvi monetari. Un lloc que permet fugir del xantatge econòmic i poder relacionar-te fora d’ell. Un espai okupat és un lloc que permet dur a terme activitats col·lectives, establir llaços comunitaris i dissenyar la vida personal i col·lectiva.

El Casal Popular de Castelló és, per tant, un espai assembleari i autogestionat. Formar part d’aquest projecte suposa participar d’una dinàmica de funcionament basada en la coresponsabilitat i l’horitzontalitat entre les persones. La presa de decisions, l’assumpció de responsabilitats, el manteniment de l’espai, etcètera és feina de totes.

Les instal·lacions

Exterior

Casal Popular de Castelló 2016 ronda Magdalena, 91 Castelló de la Plana

Casal Popular de Castelló 2017 - 2

Casal Popular de Castelló 2017

Casal Popular de Castelló 2017 - 4

Casal Popular de Castelló 2017 - 5

Casal Popular de Castelló 2017 - 6

Interior

Casal Popular de Castelló 2018 - sala d'actessala d’actes

Casal Popular de Castelló 2018 - balcó balcó

Casal Popular de Castelló 2018 - passadís 2 passadís

Casal Popular de Castelló 2018 - cuina cuina

Casal Popular de Castelló 2018 - banc d'aliments banc d’aliments

Casal Popular de Castelló 2018 - passadís 1 passadís

Casal Popular de Castelló 2018 - oficina oficina

Casal Popular de Castelló 2018 - magatzemmagatzem

Casal Popular de Castelló 2018 - escala escala

Casal Popular de Castelló 2018 - sala d'estar sala d’estar

Casal Popular de Castelló 2018 - servei 1 servei

Casal Popular de Castelló 2018 - servei 2 servei

Casal Popular de Castelló 2018 - entrada entrada

Casal Popular de Castelló 2018 - pati pati (en construcció)

Casal Popular de Castelló 2018 - nau 2nau (en construcció) Casal Popular de Castelló 2019 - nau 1nau (en construcció) Casal Popular de Castelló 2018 - nau 3nau (en construcció)

Reflexions pels 10 anys de Casal: 1ª part

Reflexions pels 10 anys de Casal: 2ª part